WARMTEPOMPEN

De mogelijkheid om uw huis aardgasvrij te verwarmen

Warmtepompen

Warmtepompen

De natuurlijke elementen, zoals wind, aarde en water hebben al veel energie in zich. De technologie is in staat om dit om te zetten tot bruikbare warmte voor uw woning. Een warmtepompinstallatie neemt de temperatuur van de desbetreffende natuurlijke bron op, dat kan zijn grondwater, bodemwarmte, oppervlaktewater en lucht en zet dit om tot verwarming van uw woning. Een warmtepomp kan twee-en-half maal efficiënter zijn dan een CV ketel.

Er zijn verschillende warmtepompen:

  • Bodemwarmte pomp open systeem (kan alleen verticaal)
  • Bodemwarmte pomp gesloten systeem (verticaal en horizontaal)
  • Lucht/water warmtepomp

Lucht/water warmtepomp

De buitenlucht is hier de bron dit energie wordt omgezet in warm water. Een buiten unit onttrekt of blaast lucht naar de warmtepomp die middels een “verdamping” proces energie creëert. Lucht/water warmtepompen zijn makkelijker te installeren maar hebben een iets lager rendement dan bodem-warmtepompen. 

Bodemwarmtepomp gesloten systeem

Een bodemwarmtepomp is een gesloten systeem met circulatiewater, met het circulatiewater wordt de warmte uit de bodem gehaald. Dit systeem is laag in onderhoud en heeft lange levensduur. Bij een gesloten system <70 kW is meestal geen vergunning nodig en geldt alleen een meldingsplicht.

Bodemwarmtepomp open systeem

Er wordt gebruik gemaakt van een open waterbron, het water uit die bron wordt eruit gepompt, omgezet in energie en wordt weer terug de waterbron in ge-pompt. Dit systeem is zeer stabiel en efficiënt. Hier is sprake van een installatie die professioneel moet worden beheerd. Monitoring van de bodembron is wettelijk verplicht. U bouwt een kleinschalig warmtenet en u valt daarmee onder de restricties van de Warmtewet. 

Bodemwarmtepomp open systeem

Bodemwarmtepomp open systeem (© iDM)

Bodemwarmtepomp gesloten systeem verticaal

Bodemwarmtepomp gesloten systeem (© iDM)

Luchtwarmtepomp

Lucht water warmtepomp (© iDM)